Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena

od 0,00 PLN

ISBN: 9788389309051
Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena

Wydawnictwo: Czelej

„ Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena ", to publikacja przybliżająca czytelnikowi tematykę uzupełnień protetycznych w stomatologii. To podręcznik, pokazujący zasady diagnostyki, kwalifikacji, projektu i wykonania ruchomych, szkieletowych uzupełnień protetycznych.

Publikacja prezentuje aspekty biomechaniczne, jakie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu protez, potencjalną jej ruchomość i możliwość użycia i wykonania punktów podparcia. Możliwości i typy użycia łączników w protezie. Podstawy i zasady projektowania klamer i ich typy. Przedstawiono rodzaje płyt ich wady i mocne strony. Spory dział został poświęcony zasadom i podstawom projektowania, a także warunkom jakie posiadają wpływ na projekt protezy. W publikacji zwrócono uwagę na kwestię życzeń pacjentów, w zakresie estetyki i funkcjonalności protezy ruchomej. Książka pokazuje zasady, ale i możliwości wykorzystania słusznych i właściwych metod w danej sytuacji. Każdy pacjent jest inny i do każdego podchodzimy w sposób jednostkowy, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z zasadami ale i możliwościami wyboru, jakie dają nam protezy ruchome częściowe.

Publikacja „ Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena ", to kompendium wiedzy na temat wykonania i ewentualnych napraw oraz korekt ruchomych protez częściowych.

Książka została podzielona na 24 nad wyraz czytelnie napisane rozdziały. Każdy, oprócz wielu zdjęć i rycin, które posiadają na celu udoskonalone zobrazowanie i zrozumienie tematu, został opatrzony pytaniami sprawdzającymi, dzięki którym czytelnik jest w stanie sprawdzić swoją wiedzę, po przeczytaniu każdego rozdziału.

Publikacja jest skierowana zarówno do studentów wydziałów lekarskich jak i lekarzy stomatologów i techników protetyki.

Spis treści:

 • 1. Wprowadzenie i terminologia
 • 2. Proteza częściowa (szkieletowa) wyposażona w klamry
 • 3. Klasyfikacja częściowych braków zębowych
 • 4. Biomechanika ruchomych protez częściowych
 • 5. Minimalne i duże łączniki
 • 6. Punkty podparcia i miejsca podparcia
 • 7. Utrzymywacze bezpośrednie
 • 8. Utrzymywacze pośrednie
 • 9. Rozważania dotyczące płyty protezy
 • 10. Zasady projektowania ruchomych protez częściowych
 • 11. Badanie paralelometrem
 • 12. Diagnostyka protetyczna i planowanie leczenia
 • 13. Przygotowanie jamy ustnej do rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem ruchomych protez częściowych
 • 14. Opracowanie zębów oporowych ( filarowych )
 • 15. Materiały i metody wyciskowe użytkowane przy wykonywaniu ruchomych protez częściowych ( szkieletowych )
 • 16. Podparcie płyty protezy dodatkowe braki skrzydłowe
 • 17. Ustalanie stosunków zwarciowych podczas wykonywania protez częściowych
 • 18. Procedury laboratoryjne
 • 19. Autoryzacja zabiegów przy ruchomych protezach częściowych
 • 20. Dopasowanie protezy w jamie ustnej i opieka następcza nad pacjentem
 • 21. Podścielenie i rebazacja protez częściowych ( szkieletowych )
 • 22. Naprawy i korekty ruchomych protez częściowych ( szkieletowych )
 • 23. Tymczasowe ruchome protezy częściowe
 • 24. Wykorzystanie ruchomych protez częściowych w dobieraniu tkanek części twarzowej czaszki
 • Wybrane piśmiennictwo
 • Indeks

Wydawnictwo: Czelej
Autor: Glen P. McGivney, Alan B. Carr
Oprawa: twarda
Format: A4
ilość stron: 511